Page 6 - Tatry magazin 2019
P. 6

EDITORIÁL
                   TOP TÉMY
      I   kona slovenského                       10      Nebyť podnetu od otca, na di-


                                              vadelných doskách by sa zrej-
                                              me nikdy neobjavila. Zhoda
                                        náhod však spôsobila, že z rodáčky z Hornej
         i československého
                                        nebi. Český režisér Jan Hřebejk ju dokon-
         herectva, ktorá                        Štubne sa stala stálica na našom hereckom
                                        ca označil za stradivárky medzi hercami. Za
                                        množstvo nezabudnuteľných rolí v známych
      v Tatrách často pracuje                       českých a slovenských šlágroch si vyslúžila
      a rada dovolenkuje. Muž,                       titul Herečka storočia. Očarujúca dáma a mi-
                                        lovníčka Tatier Emília Vášáryová neodmietla
      ktorého zanietenie pomáha                      pozvanie do nášho kresla.
      vrátiť našim najmenším
                            PROMINENTI V TATRÁCH
      veľhorám bývalý lesk.            V poslednom čase síce odmieta    28
                             chodiť na módne prehliadky,
                             pri otvorení letnej sezóny vo
                             vodnom raji Bešeňová však
      Dedinka, schovaná              seba strhla pozornosť väčšiny auditó-
                             urobila výnimku a razom na
                            ria. Prehliadnuť Simonu Krainovú (45) je
                            takmer nemožné, najmä ak dá takmer
                            dokonalým krivkám vyniknúť v priesvit-
                            ných šatách. V tomto dráždivom outfi -
                            te úderom na gong otvorila atraktívnu
                            módnu prehliadku. Ešte predpoludním
                            však stihla pokrstiť novučičký saunový
      v liptovských kopcoch,           svet v akvaparku hodením snehovej
                            gule do sochy. Keďže pri vode sa zvy-
                            čajne ľudia odhaľujú viac, ako by nieke-
                            dy chceli, pozornému oku návštevníkov
                            neunikla ani Simonina vyšportovaná
                            postava. „Štyrikrát do týždňa behám,
                            najradšej vonku. Psychicky mi to po-
                            máha a výborne to čistí hlavu. Každý by
      ktorá už štvrť storočia patrí        zašportovať si, zahodiť starosti a veno-
                            si mal, podľa mňa, nájsť čas pre seba,
                            vať sa len fyzickému výkonu,“ pozná liek
                            na vnútorný pokoj česká topmodelka,
                            ktorá stále častejšie dáva pred prácou
                            prednosť rodine. Na Liptov si práve pre-
                            to prišla najmä oddýchnuť s manželom,
                            dvoma synmi a sestrou. Príležitostí sa
                            im ponúkalo hneď niekoľko a viace-
      do svetového kultúrneho           rým z nich nedokázali odolať. „V Beše-
                            ňovej je skvelo. Chlapci sú vodné živly
                            a z množstva atrakcií boli nadšení. Za-
                            ujali ich najmä šmýkačky a tobogany.
                            My s Karolom sme si zasa užili najmä  SIMONA
                            wellness a masáže, ktoré zbožňujem,“
                            zdôverila sa atraktívna Simona. Na
                            predvádzacom móle ju však už zrejme
      dedičstva či tatranské           v plavkách alebo spodnej bielizni neu- KRAINOVÁ
                            vidíme. Túto možnosť s radosťou prene-
                            chala mladším a čo je dôležité, naučila
                            sa vyberať si aktivity, z ktorých má oveľa
                            väčšiu radosť. Jednoducho, žije si svoj
                            sen a v najbližšej dobe sa z neho roz- ČESKÁ TOPMODELKA
                            hodne nechce prebudiť.
      lyžiarske stredisko, ktoré
                            TATRY MAGAZÍN    28  29      PODPORUJEME IMIDŽ TATIER
      sa čerstvo hrdí svetovým
      primátom. Slovenské hory           OSOBNOSŤ REGIÓNU
      napísali veľa silných príbehov
      o výnimočných miestach,
      ľuďoch a píšu ďalšie. Niekoľko        MICHAL    CESTU 40
                            SÝKORA   VÔĽA NÁJDE
      nájdete aj v tomto čísle Tatry       N N a Slovensku patrí k rekordérom,
                             veď prvým mužom obce Štrba je eď prvým mužom obce Štrba je
                             veď prvým mužom obce Štrba je
                             v
                             po desiaty raz za sebou. Súčas-
      magazínu. Želáme príjemné          N po desiaty raz za sebou. Súčas-po desiaty raz za sebou. Súčas- Čo vás priviedlo v pomerne mladom veku k starostova- V tej dobe nebolo bežné obsadzovať  zriadili v Štrbe celý rad služieb, ktoré ne- rozhodli ste sa tak kvôli univerziáde
                            ne stojí na čele Združenia miest a obcí stojí na čele Združenia miest a obcí
                            ne stojí na čele Združenia miest a obcí
                            ne
                                  niu a čo vás motivuje zostávať v tejto nie ľahkej a nieke-
                                             stáli veľa, bolo sa len treba rozbehnúť –
                                                2015 a s vierou, že sa podarí obnoviť celý
                                         mladých ľudí do takej funkcie. Mladí ľudia
                            Sl
                            Slovenska, reprezentaívnej organizácie
                            Slovenska, reprezentaívnej organizácie ovenska, reprezentaívnej organizácie
                                  dy ani vďačnej funkcii?
                                                športový areál na Štrbskom Plese a do-
                                         chcú odvážne a tvrdohlavo, obrazne po-
                                             holičstvo, kaderníctvo, krajčírstvo, reštau-
                                                tiahnuť tam významné celoeurópske,
                                  Nepriamo to bola moja zberateľská vášeň pre fotogra-
                                         vedané, prevrátiť svet.
                                             ráciu, cestovnú kanceláriu a ďalšie. To
                            samospr
                            samospráv. Hoci chcel už viackrát odo-
                            samospráv. Hoci chcel už viackrát odo-áv. Hoci chcel už viackrát odo-
                                  fi e slávnych športovcov a šport samotný. Písal som listy
                                             všetko sme prevádzkovali pri obci. Je to
                                                prípadne celosvetové športové poduja-
                            v
                            vzdať štafetu, dôvera ľudí a nové výzvy
                                          bu. Bol som vhodný do zloženia, pretože bolo potrebné,  a idem za svojím. Keď sme videli staršie  vnímam ako svoje posledné. Vždy však  ka rozpísané a schválené. Snažili sme sa,
                            vzdať štafetu, dôvera ľudí a nové výzvy zdať štafetu, dôvera ľudí a nové výzvy
                                             práca, ktorá ma nabíjala, lebo zmeny boli
                                                tie. Oplatilo sa zotrvať?
                                         Ako sa vám darilo v tej značne tuhej
                                  v rôznych jazykoch, na základe ktorých mi prichádzali fo-
                            zl
                            zlepšovania života a cestovného ruchu epšovania života a cestovného ruchu
                                         Začali sme robiť tak, aby sme pomáha-
                                  Stan Mikita a iných. Ako 24 ročného ma športovci navrhli
                                                koncom volebného obdobia. V tom čase
                                             fi lozofi a je – kto chce, hľadá spôsoby, kto
      a inšpiratívne čítanie.           zlepšovania života a cestovného ruchu  tografi e - mám aj Pelého, hviezdy NHL ako Bobby Hull,  dobe čokoľvek zmeniť? viditeľné a rástla aj spokojnosť ľudí. Moja  Univerziádu sme dostali pol roka pred
                            v Tatrách ho primäli zostať a pokračovať Tatrách ho primäli zostať a pokračovať
                            v Tatrách ho primäli zostať a pokračovať
                            v
                                         li ľuďom a nekládli sme si otázku, či je
                                  za poslanca MNV, aby mali zastúpenie v orgánoch obce
                                             nechce, hľadá dôvody. Všetko sa dá, len
                                                bolo skoro nemožné zohnať fi nancie, pre-
                                                tože všetci mali svoje rozpočty už polro-
                            v rozvoji regiónu. Michal Sýkora.ozvoji regiónu. Michal Sýkora.
                                             treba nájsť cestu. Každé volebné obdobie
                                         to naša úloha. Som v znamení barana
                            v r
                                  a prišla aj výzva ujať sa funkcie tajomníka futbalového klu-
                            v rozvoji regiónu. Michal Sýkora.
                                                aby sa športový areál modernizoval podľa
                                             nastali okolnosti, ktoré moje presvedče-
                                  aby boli medzi poslancami aj mladí. Rok na to sa môj su-
                                         ženy ako chodili k autobusu a prosili zná-
                                                noriem, aby bol na úrovni. Museli sme si
                                         mych, aby im v lekárni vo Svite vybrali
                                             nie zmenili.
                                  sed, podpredseda, vzdal funkcie s tým, že treba dať šancu
                                                vziať úver a nechcel som, aby sa neskôr
                                         lieky na recept, tak sme urobili výdajňu
                                  mladším a ukázal na mňa. Ani som poriadne nevedel, do
                                                hovorilo - narobil dlhy a utiekol. Rozhodli
                                         liekov priamo u lekára a neskôr ju zmenili
                                             Aj pred voľbami v roku 2014 ste sa vy-
                                  čoho idem. Keď v roku 1981 predseda odchádzal do dô-
                                                aj ľudia, nikdy ma tak nepresviedčali, aby
                            TAT    chodku, bol som prirodzeným kandidátom na čelo obce.  na lekáreň. Postupne sme pre občanov  jadrili, že ste ani nechceli kandidovať,  PODPORUJEME IMIDŽ TATIER
                                      40  41
                            TATRY MAGAZÍNRYRY MAGAZÍNMAGAZÍN
                            TAT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11