Page 10 - Tatry magazin_web
P. 10

OSOBNOSŤ REGIÓNU          Neviem, či som sa
          už narodila s láskou
         k rýchlosti, alebo sa to
       u mňa prejavilo až neskôr,
        no je pravda, že neviem
       odolať skútrom, motorkám
           a rýchlym autám.      tíme venujú veľa úsilia, aby
      som veci z tréningu uká-
      zala aj v pretekoch a bola
      by veľká škoda, aby som to
      pokazila len preto, že mám
      hlavu niekde inde. Slovami to
      zrejme nedokážem popísať,
      čo vtedy prežívam, ale je to
      ako pocit bezváhového stavu.


      Zmena trénera a príchod
      Taliana Magoniho očivid-
      ne prináša svoje ovocie.
      Platí však stále, že naj-
      dôležitejší človek v tvo-
      jom tíme je brat Boris?                sa zameriavala predovšet- „
      Rozhodne áno. Bez neho by
      som tieto úspechy možno        Foto: Marek Hajkovský
      nikdy nedosiahla. Predsa
      len, od malička je pri mne  vedomosti a zručnosti   pripomenúť, že na škole som
      a verím, že to tak zostane  z hotelovej akadémie?
      až do konca mojej kariéry.  Fúha (smiech). Musím sa  kým na marketing (smiech).
      Borko má obrovský podiel na  priznať, že na také veci               Pre mňa je Jasná detstvo
      úspechoch, ktoré sa mi dosiaľ  nemám čas a keď sa mi aj  Videla si už hodný kus  a domov. Na tamojších
      podarili dosiahnuť. Aj vďaka  nejaký vyskytne, tak sa ho  sveta, no netajíš sa tým,  kopcoch a pod nimi som
      nemu som v svetovej špičke,  maximálne snažím využiť na  že Liptov má v tvojom
      kde vyhráva ten, kto dokáže  oddych. Chlapci sú pri mne  srdci stále neohrozené  vyrastala. Vždy sa sem
      najlepšie zvládnuť detaily. na to, aby som mala v hlave  postavenie. Čím to?   rada vraciam, trochu si na
                   len tréningy, lyže a o nič iné  Mám to tu rada a je to môj  severnej strane Chopka
      Kolotoč svetového pohára  som sa nemusela starať.   domov. Páči sa mi tu a na-  zatrénujem a dobre mi
      ťa núti podstatnú čas roka  Doma však niečo v kuchy- priek tomu, že mám s čím  padne i zohriať sa, či niečo
      tráviť na cestách. Väčšinou  ni dokážem vykúzliť, či už  porovnávať, vždy sa rada  okoštovať v niektorom
      sa chlapi v tvojom tíme  nejaké cestoviny, jednoduché  vraciam, teším sa na rodinu,  z Aprés-ski barov.
      starajú o teba, no doká-  mäso, ale napríklad aj bryn- známe tváre a miesta, ku
      žeš niekedy aj ty zúročiť  dzové halušky. Musím však  ktorým mám srdečný vzťah.


      TATRY MAGAZÍN
                                                          10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15