Page 11 - Tatry magazin_web
P. 11

Už sme naznačili, že okrem  s padákom, ale radšej to
                                  lyží máš blízko aj k iným  nehovorte otcovi, ani Liviovi
                                  športom. Vídať ťa často na  (smiech). Nie som však o tom
                                  motorke, hrávaš ľadový ho- presvedčená, lebo čím
                                  kej a nevyhýbaš sa ani fut- som staršia, tým mám pred
                                  balovej lopte. Ozaj, ako si na  podobnými zábavkami väčší
                                  tom s kopacou technikou?  rešpekt a strach. Vyskúša-
                                  Teraz už asi horšie, ale boli  la som už kadečo, vrátane
                                  časy, keď som si bez problé- bungee jumpingu, no nestojí
                                  mov nadhodila loptu aj vyše  to za to, aby som si ohrozila
                                  osemdesiatkrát. Futbal som  kariéru pre chvíľkový úlet.
                                  hrávala aj za školu a veľmi
                                  ma bavil. Pamätám sa, že  Navonok pôsobíš ako
                                  loptu som mala na nohe   žena, ktorá si vie dupnúť
                                  takmer stále a driblovala som  a presadiť si svoje. No-
                                  aj sama so sebou. Postupne  síš v partnerskom živote
                                  však lyžovanie dostalo priori-  častejšie nohavice ty,
                                  tu a musela som si dávať  alebo dávaš partnero-
                                  väčší pozor na nohy, ale stále  vi šancu presadiť sa?
                                  je to môj obľúbený koníček. Ako kedy. Samozrejme,
                                                svoje si poviem, ale pri
                                  Rýchlosť ti očividne prirást- tom, ako často sme spolu
                                  la k srdcu a k tomu aj zvuk  a tým, že som často mimo
                                  silných motorov. Ako si sa  Slovenska, snažíme sa byť
                                  k nim vôbec dostala?    obaja tolerantní. Môj priateľ
                                  Vyrastala som medzi tromi  sa väčšinou prispôsobuje
                                  chalanmi, doma sme mali   mne, ale keď sme už pri tom,
                                  motorku aj štvorkolku, takže  občas musím byť šéfka ja,
                                  ten vzťah k tejto záľube  ako každá žena (smiech).
                                  vznikol akosi prirodzene.
                                  Neviem, či som sa už na-  Dokážeš vôbec len tak
                                  rodila s láskou k rýchlosti,  leňošiť a stráviť deň
                                  alebo sa to u mňa prejavilo  pred televízorom?
                                  až neskôr, no je pravda, že  Jáááj, to by som určite doká-
          Foto: súkromný archív Petra Vlhová        Cudzí ti však nie je ani adre- len ak dávajú nejaký dobrý
                                                zala, no nemám na to čas. Aj
                                  neviem odolať skútrom,
                                                preto si k televízoru sadnem,
                                  motorkám a rýchlym autám.
                                                film. Radšej oddychujem
                                                aktívne a večer som často
                                  nalín z iného súdka. Nedáv-
                                  no sme ťa dokonca zastihli
                                                taká unavená, že namiesto
                                  lietať vo veternom tuneli
                                  Hurricane Factory Tatralan-
                                                sezóne však nedokážem dlho
                                  dia. Máš v hľadáčiku ešte  „telky“ volím radšej posteľ. Po
                                                nerobiť nič, vtedy si hľadám
                                  nejakú dobrodružnú výzvu,  aktivity, pri ktorých sa trochu
                                  ktorú by si rada vyskúšala? hýbem a zároveň relaxujem.
                                  Možno by som sa necha-
                                  la nahovoriť na zoskok


       11                                   podporUJEME imidž TaTier
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16