Page 12 - Tatry magazin_web
P. 12

OSOBNOSŤ REGIÓNU         Foto: Martin Vrabko
        K tým určite patrí aj moto- V zime je však prvá voľba  v niektorom z Aprés-ski  Mali sme ho až donedáv-
        rový čln, ktorý máte počas  Jasná. Čo ti ako prvé  barov. Terény i zjazdovky  na, no teraz našu rodinu
        teplejších mesiacov k dis- napadne pri zmienke   sú v Jasnej výborné, o čom  doplnil niekoľkomesačný
        pozícii na Liptovskej Mare. o tomto stredisku?   svedčí aj fakt, že Jasná  bradáč Hugo. Od malička
        Rozhodne! V lete som sa  Určite detstvo a domov.  mohla pred vyše tromi rok- je v mojej blízkosti nejaký
        naň síce nedostala tak  Na tamojších kopcoch    mi privítať najlepšie lyžiarky  pes a je to veľmi príjemné.
        často, ako som chce-   a pod nimi som vyrastala,  sveta. Preteky svetového  Musíme ešte prísť na to, kto
        la, ale vyjsť si len tak do  v stredisku som zažila veľmi  pohára sa sem vrátia opäť  sa oňho bude starať v zime,
        stredu priehrady a oddy- veľa nezabubudnuteľných  v budúcej sezóne 2020/21  keď budeme všetci jazdiť
        chovať na slnku je niečo,  momentov, takže na Jasnú  a už teraz sa teším, že sa  po pretekoch. Verím však,
        čo zbožňujem. Nič viac  mám vždy len pekné     budem môcť predviesť pred  že to vymyslíme, aby mu
        v tej chvíli nepotrebujem.  spomienky. Keď som na  fanúšikmi na domácej pôde. nič nechýbalo a dlho nám
        Boris s otcom síce prepadli  Slovensku, vždy sa tam rada           robil radosť. Možno ho za
        rybárčeniu, ale pre mňa je  vraciam, trochu si na sever- Aký máš vzťah k zviera- trpezlivosť oceníme aj my,
        to nuda, lebo sa väčšinu  nej strane Chopka zatrénu- tám? Vieme, že v detstve  ideálne nejakým glóbusom.
        času okolo mňa nič nedeje.  jem a dobre mi padne i zo- si mala psíka, s ktorým si
                     hriať sa, či niečo okoštovať  mala veľmi blízky vzťah.


      TATRY MAGAZÍN
                                                          12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17