Page 14 - Tatry magazin_web
P. 14

10x pocas zimnej sezóny  deMÄnovka
                                               raTrak sTaGe
                                    Jasná Nízke Tatry - PRIEHYBA
                                                  Jasnej to žije ako sa
         tipy na eventy
                                                  na špičkový zimný
                                               Vlyžiarsky rezort patrí.
                                               Každú sobotu sa okolie
                                               nástupnej stanice na Funitel
                                               v lokalite Priehyba premení
                                               na najlepšiu apréski párty
                                               priamo na svahu. Na lyžiarov
                                               sa tešia skvelí DJ-i, sexi
                                               tanečnice, jedineční umelci,
                                               vonkajší apreskibar a k tomu
                                               výhľady, ktoré chytia za srd-
                                               ce. Super zábava roztancuje
                                               od 10.00 do 15.00 hod. kaž-
                                               dého bez ohľadu na hmot-
                                               nosť lyžiarok na nohách.
                                               www.jasna.sk
                                               visitliptov.sk


                                              K
                                                 to by nemal rád Viano-
                                                 ce? Pravé biele, pod
                                                 štítmi Tatier, tak tomu
                                               sa hovorí rozprávka. V čase
                                               najkrajších sviatkov roka sa Po-
                                               prad premení na mesto svetiel
                                               a bohatého kultúrneho progra-
                                               mu. Všetko sa začne v nedeľu
                                               1. decembra zapálením prvej
                                               sviečky na adventnom venci
                                               a otvorením Adventného mes-
                                               tečka. S príchodom Mikuláša sa
                                               5. decembra rozžiari aj vianoč-
                                               ná výzdoba a na všetkých čaká
                                               okrem iného aj ohňostroj. V po-
                                               lovici decembra ožije centrum
                                               mesta tradičným vianočným
                             1. 12. 2019 - 6. 1. 2020 poprad  jarmokom (13. - 15. december).
                                               Popradské Vianoce spestrí aj
                           popradské vianoce            biblický príbeh so živými zvie-
                                               ratkami 25. decembra o 18. hod.
                                               www.visitpoprad.sk
                                               www.regiontatry.sk

      TATRY MAGAZÍN
                                                          14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19