Page 5 - Tatry magazin_web
P. 5

NA LYŽE
           Dedinka       Dovolenka v luxusne
                     vyzerajúcom chalete sa
                     stáva dostupnou takmer
                     pre každého. Pri plnej
        S VÔŇOU DOMOVA      v ňom lacnejšie, ako v hoteli.              Redakcia/Editors:
                     obsadenosti a množstve
                    služieb v cene, vyjde pobyt
                    L yžovanie je pre                    redakčný tím Progrup
                     nás ako droga
                     Nevieme sa jej
                     nabažiť a mesiace
                     bez tohto športu
                    sú pre nás ako za trest. Spolu
                    s partiou kamarátov preto  Foto: Marek Hajkovský
                    už od skorej jesene každý
                    rok spriadame lyžiarske  „K dispozícii je plne vybavená
                    plány. Aj tento raz sa do  kuchynka, dve spálne, obý- Grafické spracovanie/Graphic designer:
                    nášho diára dostala Jasná,  vačka s krbom, lyžiareň so
                    veď inde na Slovensku by  sušičkou topánok a dokonca
                    sme si sotva vedeli vychut- aj súkromné wellness,“ čias-
                    nať lepšiu lyžovačku. Úlohu  točne skrotila moju zveda-
                    zorganizovať dobrodružstvo  vosť Andrea Barboríková, ria- Hedviga Milčáková
                    pod Chopkom pripadlo, ako  diteľka hotela Chalets Jasna
                    inak, opäť na mňa. Najtvrdší  Collection a pokračovala
                    oriešok bol termín, ktorý by  vo vymenúvaní. „Každý deň
                Foto: Marek Hajkovský vyhovoval všetkým. Napo- vám prídeme poupratovať,
                    kon sme ho rozlúskli a tak  nachystáme drevo do krbu,  heda.milcakova@progrup.sk
           Komfort      zostávalo už len nájsť vhodné  vymeníme vodu vo vírivke,  Foto: Marek Hajkovský
                       prinesieme raňajky, prípadne
                    ubytovanie pre ôsmich
           na svahu s menom  junákov. Ideálne blízko zjaz- na objednávku zabezpečíme  46
                       catering,“ súkala z rukáva
                    doviek a na mieste, kde by
                       jednu „vychytávku“ za dru-
                    sme boli všetci pokope. Po
           mountain Chalets  rýchlej porade bolo rozhod- hou. No a keď k tomu pridala
                       aj požičanie lyží, prípadne
                    nuté, ideme do chaletu.
                       servis tých našich, zaujíma-
           Vyjsť v lyžiarkach priamo z hotela či chaty, po niekoľkých  Služby ako v hoteli vé zľavy v obchodoch Tatry  Fotografie a ilustrácie/Photo and illustration:
                    Ešte stále dýchajú novotou,
                       Motion a v reštauráciách,
           krokoch sa uvelebiť na vyhrievanej lanovke a o chvíľu už re- ponúkajú všetko, čo na ho- viac mi nebolo treba. Vlastne
                    rách potrebujeme a k tomu  áno, chcel som vidieť, ako
           zať oblúky na čerstvo „vyžehlenom“ menčestri. Väčšina ly- si môžeme užívať služby  tento zázrak vyzerá zvnút-
           žiarov o podobnom komforte celý život iba sníva. V Jasnej  ako v hoteli. Dva priestran- ra. Poviem vám, v horských  Foto: Marek Hajkovský Obálka: Marek Hajkovský
                       strediskách ma po rokoch
                    né apartmány s dostatoč-
           sa však sny rozhodli meniť na skutočnosť a vďaka novým  ným počtom lôžok zároveň  strávených na slovenských
           chaletom dopriať tento zážitok doslova každému. prichýlia celú partiu. Nedalo  aj alpských hoteloch už
                    mi a ako starý puntičkár som  prekvapí máločo. Chalety
                    sa ešte pred príchodom zimy  Mountain ma však dostali.  firemné fotografie, autori príspevkov, archív
                    vybral na prieskum terénu.  Nielen priestorovým riešením

       tatrY MAGAZÍN    46  47      podporUJEME imidž TaTier
                                                Príjem inzercie/Advertising:
                                                 tel.: +421 902 932 667
                          55                   Adresa vydavateľa/Publishing address:
                                                tatrymagazin@progrup.sk

                                                 PROGRUP SK, s. r. o.
                                               Klincová 35, 821 08 Bratislava
              TaTranci nahlas volajú
              po zonácii národného parku                      progrup@progrup.sk
              Najväčšia chyba                             IČO: 51014751
              je nerobiť nič
               yše dvadsať rokov trvajú vášnivé polemiky o rozvoji Tatier.
               Desať rokov prešlo odvtedy, keď vláda rozhodla o prijatí ta-    Periodicita: 2 x ročne
               kzvanej zonácie, teda jasného vymedzenia, čo, kde a ako sa
             Vbude na území Tatier môcť robiť a čo už nie. Dodnes však
              náš najväčší horský poklad na určenie pravidiel márne čaká. Tento stav  Dátum vydania: december 2019
              nevyhovuje nikomu a existujúci chaos spôsobuje nekonečné zmätky,
              kontroverzie a mediálne šumy. Ukončiť ich a po rokoch prešľapova-
              nia na mieste prijať zonáciu vyzval počas roka spoločný hlas hlavných
              subjektov, ktoré zastupujú život v Tatrách.
                       Foto: Marek Hajkovský
                                                   Ocenenia:
              55      podporUJEME imidž TaTier
                                                Špeciálna cena poroty 2015
                                             Inovatívny čin v cestovnom ruchu 2016
                                                  Grand Prix 2016
                              WELLNESS
        SAUNOVÉ                                     Podnikové médium roka
        rituály             Aj preto zbožňujem leto a horúce dni, keď sa pri vode nabíjam 60 2015, 2016, 2017, 2018
        Magický svet           Teplo, to je moje. Mám ho rada na všetky spôsoby, s rôznymi vôňa-
        horúcich príbehov        mi, vlhkosťou vzduchu a v prostredí, kde si ho viem dosýta užiť.
                        slnečnou energiou. Domáca realita nám však dopriala aj nemá-
        Ešte pred niekoľkými rokmi bolo saunovanie v našich končinách  lo studených mesiacov, vtedy sa núka buď vzdialená, alebo tá
                        naša slovenská exotika. Tento raz sme spolu s dobrou priateľ-
        doménou úzkej skupiny fanúšikov horúceho vzduchu. O jeho bla- kou stavili na tú liptovskú a dopriali sme si k nej aj niečo navyše.
        hodarných účinkoch niet pochýb, no vysoké teploty, k tomu pred-
                         horúco aj na Liptove
        sudky o nahote a často i samotné prostredie mnohých odrádzali.  O Vodnom parku v Bešeňovej sme toho v poslednom čase
        Nápad priniesť šou aj do intímnych miestností wellness centier  počuli neúrekom. Oslovil nás však nápad, ktorý dokáže zabiť  Rozmnožovanie a ďalšie šírenie len s predchádzajúcim
                         dve muchy jednou ranou - môžeme si pri ňom oddýchnuť
        však na Slovensku vyvolal revolúciu v saunovaní. Jej epicentrom  a zároveň zažiť niečo doslova horúce. Jeden zo studených
        je Vodný park Bešeňová, nielen cez deň, ale aj v noci. jesenných víkendov sme sa preto rozhodli preniknúť do ta-
                         jov saunových rituálov. Obe totiž zastávame názor, že raz
                         vidieť je lepšie, ako stokrát počuť. Len čo sme sa vybalili,  povolením vydavateľstva. Za obsah reklamných článkov
                         vhupli sme do prichystaných bielych županov a namierili
                         sme si to priamo do wellness zóny. Mali sme šťastie, pre-
                         tože v Saunovom dóme sa práve chystal Mystický rituál.
                         Spolu s ostatnými sme si našli miesto na priestranných
                         drevených laviciach a vnorili sa do kúzelného sveta,  zodpovedá ich objednávateľ. Nevyžiadané materiály sa
                         v ktorom sa miešajú arómy s horúcim vzduchom a in-
                         tímne osvetlenie so zmyselnou hudbou a šikovnosťou
                         saunamastra. Zvyčajne plynú minúty vo vysokých
                         teplotách pomalšie ako obyčajne, no tých desať ri- nevracajú. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov.
                         tuálových ubehlo rýchlo, ako kvapky potu stekajúce
                         po našich telách. Zniesli by sme určite aj viac, no aj
                         v saune treba vedieť, kedy má človek dosť.

        Foto: Marek Hajkovský
                     Pomocou aromaterapie a parných
                     nárazov dáva saunamaster každému
                     rituálu jedinečnú atmosféru a pre          Evidenčné číslo: ISSN 1338-7596
                     klientov je to nezabudnuteľný zážitok...
                                                  MKSR EV 4632/12
       tAtrY MagaZÍN    60  61      podporUJEME imidž TaTier
                               Foto: Marek Hajkovský Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10