Page 7 - Tatry magazin_web
P. 7

„ PETRA VLHOVÁ       VyHrÁVa Ten,

       kTo najlepšie                        Foto: TASR


       zvládne deTaiLy
                                          a Slovensku vyrástlo množ-

                                          stvo skvelých športovcov,
                                          ktorým sa v rôznych disciplí-

                                    Nnach podarilo vystúpiť až na
                                     samý vrchol. Až donedávna sme sa
                                     však nemohli popýšiť majsterkou sve-

                                     ta v alpskom lyžovaní. Nekonečné roky
                                     čakania sa skončili a to v disciplíne,

                                     s ktorou málokto počítal. Zaslúžila sa
                                     o to Petra Vlhová, 24-ročný liptovský
                                     fenomén, odchovanec lyžovania v Jas-

                                     nej, ktorý vymenil futbal za kĺzanie sa
                                     po snehu a vo februári 2019 si na ňom
                                     v obrovskom slalome vytancoval sve-

                                     tové zlato.
       7                                   podporUJEME imidž TaTier
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12