Page 10 - Magazin_web
P. 10

TIPY NA EVENTY                           K


                                             majstrovstvá sveta
                                             medzinárodnej federácie
                                             škoLského športu isf
                                             v cezpoľnom behu

                                             Jar bude patriť na Štrbskom plese
                                             mladým športovcom z celého
                                             sveta. podujatia sa zúčastní až 600
                                             aktívnych účastníkov z viac ako 30
                                             krajín celého sveta. Okrem športu
      športový areáL                                ich čaká kultúrno-spoločenský
       na štrbskom pLese
                                             programu. Hlavným sídlom podu-
                                             jatia bude hotel patria. slovenským
       22. - 27. 4. 2022
                                             športovým ambasádorom je olym-
                                             pijský víťaz v chôdzi Matej tóth.
                                             regiontatry.sk
      večera pod hviezdami
                                                   skaLnaté pLeso
      Zážitok začína jazdou lanov-                                7 x počas zimy
      kou na skalnaté pleso, pokra-
      čuje skvelou večerou v novej,
      modernej reštaurácií panora-
      ma 1751 m n. m. a pokračuje
      jedinečným pozorovaním
      hviezdneho neba a odbor-
      ného výkladu od vedcov zo
      slovenskej akadémie vied.
      prežite jedinečný večer v naj-
      menších veľhorách sveta.
      vt.sk
                                                   Foto: Marek Hajkovský


                                              noc saunových rituáLov

                                              saunovanie má výborný vplyv
                                              na budovanie imunity, má pria-
                                              my vplyv na zdravie ľudí.
                                              V bešeňovej bežné saunovanie
                                              obohatili o saunové rituály, kto-
                                              rých súčasťou je aj peeling po-
                                              kožky alebo muzikoterapia.
                                              saunamasteri zvyšujú teplotu a
                                              vlhkosť v saune pomocou ľadu
                                              s rôznymi arómami a násled-
     vodný park bešeňová                                ne teplý vzduch víria po celej
                                              saune, tým je celé saunovanie
     každý mesiac
                                              intenzívnejšie.
                                              besenova.com


      TATRY MAGAZÍN
                                                          10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15