Page 8 - Magazin_web
P. 8

K






               TaTranský ľadový dom

         tipy na eventy
               nasadnite na pozemnú
               lanovku alebo si spravte
               prechádzku zo Starého Smo-
               kovca a objavte Tatranský
               ľadový dóm. 225 ton ľadu sa
               tu zmenilo na veľkolepú Ka-
               tedrálu Santiago de Compo-
               stela, ktorá je dostupná počas
               celej zimy vďaka špeciálnemu
               chladeniu. Nezabudnuteľný
               zážitok z ľadovej nádhery
               ohromí každého.      Hrebienok
               regiontatry.sk      počas celej zimy


                                               raňajky u deda
                                               (na Lomnickom štíte)
               Lomnický šTíT                          Východ slnka obklopený

                                               štítmi slovenských veľhôr.
                                               Zdá sa to nereálne? na Lom-
                                               nickom štíte splnia mnohé
                                               priania, veď predsa v nadmor-
                                               skej výške 2 634 m n. m. má
                                               všetko celkom inú príchuť.
                                               Takéto raňajky sú z kategórie
                                               nezabudnuteľné...
                                               vt.sk







               denná a nočná
               sánkovačka na    Hrebienok
               Hrebienku

               Na Hrebienku v Starom
               Smokovci na každého čaká
               skvelá zimná zábava. Sánko-
               vanie počas dňa alebo noci
               je obľúbenou atrakciou pre
               celé rodiny alebo skupiny.
               ako na to? pohodlne pozem-
               nou lanovkou na Hrebienok
               a odtiaľ už sánkovačka po 2,5
               kilometrovej trati.
               vt.sk
               Foto: 3x Marek Hajkovský


      TATRY MAGAZÍN
                                                          8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13